Kuntokeskus Combi

Sopimusehdot:


1. Kortin voi saada henkilö
- joka on täysi-ikäinen tai, jonka korttisopimuksen on tämän holhooja kirjallisesti hyväksynyt.
- jolla ei ole maksamattomia suorituksia aikaisemmasta korttisopimuksesta.

2. Kortti on henkilökohtainen. Kortti voidaan tarvittaessa siirtää toiselle nimelle tai asiakas voi sen halutessaan myydä eteenpäin (näissä tapauksissa pitää ehdottomasti ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja toimia heidän ohjeistuksensa mukaan).

3. Vuosikortin kesto on 12 kk. Sitovan 12 kk jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti 1 kk:n irtisanomisajalla toistaiseksi, ellei sopimusta irtisanota kuukautta ennen vuosijakson päättymistä. Huom! Korttisopimuksien purku kesken kauden käsitellään tapauskohtaisesti. *Huom! Määräaikaisen kortin kesto on ehdoton. Se jatkuu automaattisesti määräajan päätyttyä 1 kk:n irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on yksi (1) TÄYSI kalenterikuukausi. Määräajan jälkeen mahdollinen irtisanominen tehdään sähköpostilla osoitteeseen marjo@combi.fi

4. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava
- yhteystietojensa muutoksista
- muista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa asiakkaan etuihin/kustannuksiin esim. opiskelujen päättyminen, työttömyys tms.
- kortin katoamisesta (vanhan kortin mitätöiminen/uuden kortin aktivoiminen sekä siitä koituneet kustannukset voimassa olevan hinnaston mukaisesti) Huom! Asiakaskortti on Kuntokeskuksen omaisuutta.
5. Kuntokeskus ei vastaa harjoittelumahdollisuuden esteestä tai rajoituksesta, joka johtuu ulkopuolisista seikoista ja joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida tai välttää (esim. palo- tai vesivahinko tai muu vastaava rajoite kuten lakko, työsulku, luonnonkatastrofi tai viranomaisen päätös). Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen mikäli jokin aktiviteetti peruuntuu henkilökunnan sairastapauksen vuoksi.

6. Vuosikortin ostaneen asiakkaan on mahdollista anoa taukoa maksuihin/kortin voimassaoloon seuraavin perustein:
- loukkaantuminen, sairaus, raskaus, ulkomailla opiskelu, asepalvelus tai työkomennus toisella paikkakunnalla. Alle 2kk kestävä tauko/este harjoittelussa ei oikeuta taukoon tai hyvitykseen maksuissa. Harjoitteluesteestä tulee esittää asianmukainen todiste. Harjoitteluesteen sattuessa, tulee se saattaa Kuntokeskuksen henkilökunnan tietoisuuteen mahdollisimman nopeasti. Jälkikäteen tehtyjä anomuksia ei oteta huomioon. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti. Määräaikaisissa sopimuksissa taukoaika siirtää sitoutumisaikaa.

7. Yli kolme (3) vuotta yhtäjaksoisesti vuosikorttiasiakkaana ollut henkilö voi ”jäädyttää” korttinsa 1kk:n ajaksi/vuosi : kortti sekä maksut suljetaan henkilökunnan kanssa sovittuna kalenterikuukautena.
Viisi (5) täyttä vuotta yhtäjaksoisena asiakkaana olet etuutettu VIP-asiakkaaksi. Kysy lisää henkilökunnalta.

8. Vuosikortin voi vaihtaa toiseen Kuntokeskuksen vuosikorttiin 1 kerran/vuosi, esim. kuntosalikortista yhdistelmäkorttiin tai päinvastoin.

9. Vuosikortista suoritettujen maksujen palautus asiakkuussopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta tapahtuu, kun
- asiakkaan on todettu yhteisymmärryksessä Kuntokeskuksen kanssa olevan estynyt jatkamaan harjoittelua kuntokeskuksessa (esim. riski terveydelle, muutto paikkakunnalta)

10. Kuntokeskuksella on oikeus muuttaa hinnastoaan. Hinnanmuutokset tulevat voimaan aikaisintaan vasta kulloinkin olevan sidonnaisuusajan päättymisen jälkeen. Poikkeuksena arvonlisäveron nousuun liittyvät hintamuutokset astuvat voimaan kesken sopimuskauden.

11. Kuntokeskus siirtää tätä sopimusta koskevan maksuliikenteen hoidon kolmannelle osapuolelle tilanteen niin edellyttäessä.

12. Kuntokeskuksella on oikeus sulkea asiakkaan kortti tietyksi ajaksi tai irtisanoa korttisopimus välittömästi, jos asiakas rikkoo turvallisuus- tai järjestyssääntöjä tai ei noudata annettuja ohjeita. Myös maksujen jatkuva laiminlyönti oikeuttaa henkilökunnan sulkemaan asiakkaan kortin.

13. Asiakkaan tulee noudattaa Kuntokeskuksen laatimia yleisiä viihtyvyyteen sekä turvallisuuteen liittyviä järjestyssääntöjä (kts. ilmoitustaulu).

14. Kuntokeskus pidättää itsellään oikeuden tarjoamiinsa palveluihin, aukioloihin sekä asiakkuusehtoihin liittyviin muutoksiin.

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.com)